ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА МИГ ТУНДЖА Ноември 2020

There are no translations available.

Във връзка с обявени и предстоящи приеми на  проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие МИГ –Тунджа организира  през м. ноември  2020 г. информационни срещи   в населените места на община Тунджа, както следва:

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ НА МИГ ТУНДЖА
Във връзка с обявени и предстоящи приеми на  проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие МИГ –Тунджа организира  през м. ноември  2020 г. информационни срещи   в населените места на община Тунджа, както следва:
06.11.2020 г. от 09:30 часа - село Козарево в залата на Кметството;
06.11.2020 г. от 10:30 часа – село Победа в залата на Кметството;
09.11.2020 г. от 09:30 часа – село Тенево в залата на Кметството;
09.11.2020 г. от 10:30 часа – село Генерал Инзово в залата на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1926”
10.11.2020 г. от 10:00 часа – село Чарган в залата на Кметството;
11.11.2020 г. от 10:00 часа – село Кабиле в залата на „Общински център за изкуство и извънучилищна дейност“;
12.11.2020 г. от 10:00 часа – село Безмер в залата на Кметството;
13.11.2020 г. от 09:30 часа – село Бояджик в НЧ „Джон Атанасов – 1928”;
13.11.2020 г. от 10:30 часа – село Савино в залата на Кметството.      
 Каним представители на публичния сектор, бизнеса, читалища и неправителствени организации да участват в информационните срещи.