The News

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

There are no translations available.

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Last Updated (Monday, 18 March 2019 18:53)

Read more...

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

There are no translations available.

С решение на Управителния съвет на МИГ-Тунджа от 05.03.2019 година е одобрен оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура  BG06RDNP001-19.162 МИГ-Тунджа–Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. В рамките на процедурата е постъпило и е одобрено  едно проектно предложение

Last Updated (Monday, 18 March 2019 18:50)

Read more...

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

There are no translations available.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението

Last Updated (Monday, 18 February 2019 19:12)

Read more...

 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА

There are no translations available.

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Read more...

 

МИГ – ТУНДЖА ЗАПОЧНА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

There are no translations available.

В съответствие с изискванията на  Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-39 от 23.04.2018 г. и одобрени със Заповед № РД09-736/10.08.2018  планирани дейности и разходи  за популяризиране на Стратегията на територията на нейното изпълнение, Местна инициативна група „Тунджа”  започна поредица от информационни срещи за активизиране  на общността за участие в проекти  и срещи с потенциални кандидати по мерките от Стратегията за Воденото от общностите местно развитие.

Read more...

 
More Articles...
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
379793
TodayToday344
YesterdayYesterday356
This WeekThis Week2438
This MonthThis Month5225
All DaysAll Days379793