The News

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по процедура за подбор на проекти BG05M2ОР001-3.014

There are no translations available.

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения по процедура за  подбор на проекти BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа –Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места” МИГ-Тунджа организира информационна среща

Last Updated (Tuesday, 01 October 2019 18:15)

Read more...

 

Процедура за подбор на проекти

There are no translations available.

Процедура за подбор на проекти № BG16RFOP002-2.051

„МИГ Тунджа –Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”

На 30 септември 2019 година СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и в изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие” стартира първия прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.051„МИГ Тунджа –Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”

Read more...

 

Процедура за подбор на проекти „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“

There are no translations available.

МИГ - Тунджа, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 

На 12 септември 2019 година МИГ – Тунджа с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г отвори процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа – Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места“.

Read more...

 

СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

There are no translations available.

СТАРТИРА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА  BG06RDNP001-19.249   МИГ-ТУНДЖА МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА

Read more...

 

Процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077

There are no translations available.

СНЦ „МИГ –Тунджа”,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост”

Read more...

 
More Articles...
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
379780
TodayToday331
YesterdayYesterday356
This WeekThis Week2425
This MonthThis Month5212
All DaysAll Days379780