ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.014 ПО ОП НОИР

There are no translations available.

На 12 ноември 2019 година приключи приема по първия краен срок за прием на  проектни предложения по  процедура BG05M2OP001-3. „МИГ  Тунджа – мярка 3.9  “Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.

На 12 ноември 2019 година приключи приема по първия краен срок за прием на  проектни предложения по  процедура BG05M2OP001-3. „МИГ  Тунджа – мярка 3.9  “Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.
Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места;подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места; намаляване на броя  на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и ранно/преждевременно напусналите училище.
По първия краен срок за прием, приключил на 12 ноември 2019 година са подадени общо 5 проектни предложения с кандидати община Тунджа и училища от територията на МИГ-Тунджа.
 Сформирана е  Комисия за подбор на проектни предложения, която ще извърши оценка на подадените проекти.
Списъкът на подадените проектни предложения може да бъде изтеглен от ТУК.

Last Updated (Saturday, 16 November 2019 19:11)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
379786
TodayToday337
YesterdayYesterday356
This WeekThis Week2431
This MonthThis Month5218
All DaysAll Days379786