ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.051 ПО ОПИК-2014-2020

There are no translations available.

На 31 октомври 2019 година приключи приема по първия краен срок за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.051 „МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”.

На 31 октомври 2019 година приключи приема по първия краен срок за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.051 „МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”.

Целта на процедурата е да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия от територията на МИГ-Тунджа.

По първия краен срок за прием, приключил на 31 октомври 2019 година са подадени общо  4 проектни предложения от малки и средни предприятия от територията на МИГ-Тунджа.

Предстои да бъде сформирана Комисия за подбор на проектни предложения, която да извърши оценка на подадените проекти.

Списъкът на подадените проектни предложения може да бъде изтеглен от ТУК.

Last Updated (Saturday, 02 November 2019 07:37)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
379799
TodayToday350
YesterdayYesterday356
This WeekThis Week2444
This MonthThis Month5231
All DaysAll Days379799