ПРОВЕДОХА СЕ ИНФОРМАЦИОНИ СРЕЩИ НА МИГ-ТУНДЖА

There are no translations available.

20191007 104358Във връзка със стартиралите приеми на проектни предложения по процедури за  подбор на проекти BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа –Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”, финансирана  ОПНОИР и  BG16RFOP002-2.051 „МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”,

20191007 104358

Във връзка със стартиралите приеми на проектни предложения по процедури за  подбор на проекти BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа –Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”, финансирана  ОПНОИР и  BG16RFOP002-2.051 „МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”, финансирана от ОПИК,  МИГ-Тунджа организира и проведе информационни срещи за активизиране на участието на местните общности да кандидатстват с проекти към Стратегията за ВОМР и срещи с потенциални кандидати  по процедурата.   Информационните срещи  се проведоха  на 7 и 8 октомври 2019 в село Кабиле в  Общинския център за изкуство и извънучилищна дейност. Участие в тях взеха над 20 души, представители на училища, детски градини и неправителствени организации (потенциални бенефициенти по ОПНОИР 2014-2020 ) и на малки и средни предприятия от територията (потенциални бенефициенти по ОПИК 2014-2020).

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
382388
TodayToday97
YesterdayYesterday245
This WeekThis Week342
This MonthThis Month7820
All DaysAll Days382388