УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ТУНДЖА ПРИЕ ИНДИКАТИВНИЯ ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЗА 2013 ГОДИНА

На 09.04.2013 година Управителният съвет на Местна инициативна група - Тунджа. обсъди и прие Индикативен график за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2013 година. Той предвижда приемът на заявления за безвъзмездна финансова помощ за проекти към Стратегията за местно развитие да стартира във втората половина на месец април 2013 година с отварянето на процедури за прием на проекти по Ос 1 и Ос 3: мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства ” и мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” Във втората половина на месец юни ще бъде отворен прием по останалите мерки от Ос 3, насочени към подкрепа на неземеделските дейности и микропредприятията, насърчаването на развитието на туризма и обновяването и развитието на населените места: мярка 311 ”Разнообразяване към неземеделски дейности”; мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, както и по Ос2 – мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. В този период ще бъде открит и втори прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Не се предвижда отварянето на процедура по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, тъй като с решение на Управителния съвет целият финансов ресурс по мярката за 2012 и 2013 година се прехвърля към мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Периодите на прием ще са с продължителност от около 30 календарни дни, като точните срокове ще бъдат посочени в поканите за кандидатстване, които ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ-Тунджа www.tundzhaleader.org – секция „Текущи процедури”. Индикативния график за прием е публикуван в секция „Индикативни програми и графици”

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
352505
TodayToday246
YesterdayYesterday295
This WeekThis Week904
This MonthThis Month8616
All DaysAll Days352505